แม่ไก่ฝากผสม เจ้าเพชรป่าติ้ว
พ่อของเจ้าซุปเปอร์ 

อัฟเดต แม่ไก่ที่ฝากผสมกับ เพชรป่าติ้วของคุณ อ๊อด

อัฟเดต แม่ไก่ที่ฝากผสมกับ เพชรป่าติ้วของคุณ สราวุธ

อัฟเดต แม่ไก่ที่ฝากผสมกับ เพชรป่าติ้วของคุณโอม

แม่ไก่ที่ฝากทับ เจ้าเพชรป่าติ้ว

อัฟเดตแม่ไก่ที่ฝากผสมกับเจ้าเพชรป่าติ้ว ของคุณพงษ์

อัฟเดต แม่ไก่ที่ฝากผสมกับ เพชรป่าติ้วของ ขาดงทีม

อัฟเดตแม่ไก่ที่ฝากผสมกับเจ้าเพชรป่าติ้ว ของ เฮียซ้ง

อัฟเดตแม่ไก่ที่ฝากผสมกับเจ้าเพชรป่าติ้ว ของ  นายก สมศักดิ์

แม่ไก่ฝากผสม เจ้าเพชรป่าติ้ว  เจ้าของ คุณ mark

แม่ไก่ฝากผสม เจ้าเพชรป่าติ้ว ของคุณเสมาทอง

แม่ไก่ฝาก เจ้าเพชรป่าติ้ว ของคุณ ณรงศักดิ์ 

อัฟเดตแม่ไก่ฝากผสมกับเจ้าเพชรป่าติ้ว ของคุณหนุ่ย แม่นี้ไก่สายจักริน หวังดี + ลูกดำเทพลีลา

อัฟเดตแม่ไก่ฝากผสมกับเจ้าเพชรป่าติ้ว ของคุณหนุ่ย แม่นี้ไก่สายจักริน เคราเทพ + พยัคฆ์ดำ แสงอุทัย 

แม่ไก่ฝากผสม กับเจ้าเพชรป่าติ้ว ของคุณ ศิลา

แม่ไก่ฝากผสมกับเจ้าเพชรป่าติ้ว ของคุณณรงค์ศักดิ์

อัฟเดตแม่ไก่ที่ฝากผสมกับเจ้าเพชรป่าติ้ว ของ คุณอุ๋ย

อัฟเดต แม่ไก่ที่ฝากผสมกับ เพชรป่าติ้วของคุณ ต้อง แม่นี้ชื่อแม่ เทาแดง

อัฟเดต แม่ไก่ที่ฝากผสมกับ เพชรป่าติ้วของคุณ วิชัย

อัฟเดต แม่ไก่ที่ฝากผสมกับ เพชรป่าติ้วของ ซุ้ม ทรัพย์สมบูรณ์

อัฟเดต แม่ไก่ที่ฝากผสมกับ เพชรป่าติ้วของคุณ ยุ้ย

แม่ไก่ฝากผสมกับเพชรป่าติ้ว ของคุณต้อม

แม่ฝากผสมกับเพชรป่าติ้ว แม่สิงห์ดำ เดอะซัน ของอาจารย์ ศุภฤกษ์

แม่ไก่ฝากผสมกับ เพชรป่าติ้ว ของคุณวุธ สุโขทัย

อัฟเดต แม่ไก่ที่ฝากผสมกับ เพชรป่าติ้วของ คุณเลี๊ยบ

แม่ไก่ฝากผสมของคุณ Mr Mark อีกตัว ตัวนี้ไล่สายเลือดดูแล้ว ดีมาตลอดสาย 

เริ่มทะยอยออกแล้วนะครับ ลูกเพชรป่าติ้ว ตัวนี้เข้ากับแม่
แม่ ยอดวิชา โกโก้ รออีก 7 เดือนรู้เรื่อง เสริมแข้งหน้าโดยตรงชุดนี้

ออกมาอีกชุดไก่ที่เข้ากับ พ่อเพชรป่าติ้ว แม่นี้พิเศษ AA 
แม่ หวังดี เคราเทพ นางสิงห์(คู่เกิดสิงห์ดำ)  คงจะเป็นอีกแม่ที่ทำขึ้นมาพิเศษ แบบไม่รู้ว่าจะอธิบายยังงั้ย
แต่สายแม่นี้ สุดเบอร์ ตีเชิง ได้มาตลอดสาย แล้วเป้นเหล่าที่หลายๆฟาร์มเอาไปตั้งต้นทำเหล่ากันหลายฟาร์ม

เช็คความสดของเจ้า เพชรป่าติ้ว  พ่อ เจ้าซุปเปอร์พม่าตีเชิง

แม่ไก่ที่ฝากผสมกับ เพชรป่าติ้ว พ่อเจ้าซุปเปอร์ ของ สจ โบ

อัฟเดต แม่ไก่ที่ฝากผสมกับ เพชรป่าติ้วของคุณ สัตยา

อัฟเดต แม่ไก่ที่ฝากผสมกับ เพชรป่าติ้วของคุณ ดำ

ตัวนี้เป้นไม่ไก่ฝากผสมของคุณ อาฟ 

บรรยากาศในฟาร์มเพาะ จักริน