เจ้ามิกกี้เม้า  ยอดพม่าตัวชนะล้านล่าสุดของจักริน ลูกเหล่าที่ ออกแข้งให้คนทั้งสนามเห็นขึ้นพลังแข้ง แข้งลึก ทางชนดี ตามสไตล์ จักรินฟาร์ม

พัฒนาไก่ชน เน้นแข้งลึกๆ ชนง่ายๆ หาทางชนดีๆ มีโครงสรา้งที่เด่น  ที่เหลือก็ไปหาใส่ตามใจชอบ

ไก่แข้งลึกจักรินชั่วโมงนี้ มีแต่คนถามหา ถึงจะขายดียังงั้ยเราก็ต้องหามาขายในนี้เพื่อให้พี่น้องที่ไม่สามารถมาที่ฟาร์มได้ จะได้ติดตามเรา

วันนี้จัดไก่สาวมาให้พี่น้อง พวกนี้ติดสายเก่าทุกตัว

แบ่งพิเศษ  แบบสิ้น