เจ้าแดงบ้านสร้าง  ไก่ที่เราคิดว่าดีที่สุดในปี 63
ปัจจุบันมีลูกออกมาให้ได้ชมทางชนกันหลายตัว
และนี่คือบรรดาลูกๆของแดงบ้านสรา้ง ที่เราอยากให้พี่น้องได้ชมเป็นแนวทาง
ว่าสิ่งที่พี่น้องอยากได้ ทางชนจะแบบไหน
ใครที่ได้ตัวเมียไปจะเอาเข้ากับตัวผู้ทางชนอย่างไหร่
ลองชมกันดูครับ